Assessoria Laboral

Professionals titulats de Consultoria JC podran assessorar davant qualsevol dubte que tingui sobre l’aplicació de la normativa laboral. L’acreditada experiència i coneixement dels nostres professionals, permet assessorar, ja sigui des de la perspectiva empresarial com des de la perspectiva del treballador.

Consultoria JC podrà redactar els documents laborals que precisi per a la gestió diària de les relacions laborals, assessorar i comparèixer en el cas d’inspeccions de treball i seguretat social, a més d’assistir-en conciliacions davant el CMAC i en judicis celebrats en els jutjats socials , així com interposar les demandes que siguin pertinents.

Els professionals de Consultoria JC podran assessorar per a la negociació col·lectiva de convenis col·lectius o per a la gestió d’expedients de regulació d’ocupació.

En les relacions laborals sorgeixen conflictes i problemes que necessiten, en primer lloc, de la negociació per a la seva solució i, en última instància, acudir als tribunals de justícia. Consultoria JC els ajudarà quan es suscitin aquests problemes, buscant obtenir la solució més eficaç per solucionar els problemes plantejats.

Consultes Laborals

asesoria-laboral-consultas-laborales-ca

Conflictes Laborals

asesoria-laboral-conflictos-laborales-ca